Project

Waterslag in een afvalwatersysteem

Waterslag in een afvalwatersysteem

Locatie: Nederland

We kregen van een gemeente de opdracht om een hydraulische analyse uit te voeren van hun afvalwatertransportsysteem. We werden gevraagd om de gevolgen van een aantal scenario’s waarbij waterslag op kon treden, door te rekenen en te adviseren omtrent mogelijke verbeterpunten.

Opdracht

De hydraulische analyse dient inzicht te geven in de prestaties van de rioolgemalen en de optredende dynamische drukken in de persleiding dienen in beeld te worden gebracht. Vervolgens moeten voor ieder rioolgemaal zowel in enkelbedrijf als in samenloop een aantal scenario’s worden gesimuleerd en geanalyseerd. De scenario’s zijn pompuitval en pompstart waarbij moet worden gekeken naar de mogelijke gevolgen van waterslag.

Waterslag analyse in WANDA – © Oveducon

Uitvoering

Van het afvalwatertransportsysteem met tien rioolgemalen hebben we een gedetailleerd simulatiemodel gebouwd met het programma WANDA. Vervolgens hebben we de modellen doorgerekend op basis van een tweetal scenario’s:

  1. Abrupte pompuitval, zowel separaat voor ieder rioolgemaal als tegelijkertijd in samenloopbedrijf voor alle rioolgemalen;
  2. Snelle of gecontroleerde pompstart (FO).

Waterslag analyse in WANDA – © Oveducon

We hebben de minimale en maximale optredende drukken geanalyseerd en onderzocht of de druk- en niveaucriteria werden overschreden.

Waterslag analyse in WANDA – © Oveducon

Resultaten

Na analyse van de verschillende scenario’s konden we concluderen dat bij een algehele pompuitval de maximum optredende dynamische druk geen enkel probleem was. Echter, de maximum optredende onderdruk als gevolg van waterslag was voor een aantal persleidingsecties te hoog.

De resultaten van het tweede scenario lieten zien dat de maximum optredende overdruk in het persleidingstelsel twee keer boven de maximaal optredende druk in stationaire situatie uitkwam. Deze overdruk was voor een aantal persleidingsecties te hoog.

Daarom hebben we geadviseerd om bij een algehele pompuitval een wachttijd van 60 seconden te hanteren voordat men overgaat op herstart. Daarbij hebben we aanbevolen extra onderzoek te doen naar een aantal leidingsecties die een hoog risico lopen bij hoog optredende onderdrukken als gevolg van waterslag.

Afspraak maken

Maak een afspraak om uw project met ons te bespreken door dit formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Oveducon is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in pomptechniek. Wij helpen technische professionals het verschil te maken in hun dagelijkse praktijk.

Contact

E-mail
+31 174 502 762
Costerweg 1N
6702AA Wageningen

Oveducon is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in pomptechniek. Wij helpen technische professionals het verschil te maken in hun dagelijkse praktijk.

Follow

Help

Contact

E-mail
+31 174 502 762
Costerweg 1N
6702AA Wageningen