Gemalen-

beheer

Wat er tegenwoordig allemaal niet door het toilet gespoeld wordt! Van de beruchte natte doekjes, oliebollenvet tot spijkerbroeken en complete verkeersborden: een rioolgemaal krijgt veel voor zijn kiezen.

Om de betrouwbaarheid te kunnen waarborgen, is het nodig om tijdig bij te kunnen sturen en aanpassingen te kunnen maken aan de installatie. Daarom leer je om aan de ene kant goed het totaal-plaatje te overzien en daarnaast om symptomen van problemen al in een vroegtijdig stadium te herkennen, waardoor escalatie kan worden voorkomen. Deze cursus, die mede met de hulp van enkele waterleidingbedrijven en waterschappen is ontwikkeld, geeft je de handvaten om in deze tijd, van snel veranderend vuil- en hemelwateraanbod, de juiste pomptechnische keuzes te maken.

Duur: 3 dagen
Plaats: Naaldwijk of in-company
Docent: Jos Overschie & Albert Sloendregt
Prijs: 1995,- excl. BTW
Extra: uitgebreid naslagwerk in kleur

Programma

Pompcurve

Wat ga je leren?
Je leert hoe een pompcurve geïnterpreteerd moet worden en waar je allemaal op moet letten.

NPSH

Wat ga je leren?
Je leert wat NPSH inhoudt en waarom het belangrijk is om hier rekening mee te houden als je een pomp selecteert.

Minimale vloeistofsnelheid

Wat ga je leren?
Het is heel belangrijk dat je een minimale snelheid aanhoudt in je leidingen. Zo leer je onder andere voorkomen dat sediment en luchtbellen zich kunnen verplaatsen in je leiding.

Luchtinslag

Wat ga je leren?
Luchtinslag is een veelvoorkomend probleem in gemaalkelders. Dit moet te allen tijde voorkomen worden, omdat dit een sterke reductie geeft in de capaciteit en opvoerhoogte van de pomp. In de praktijk betekent dit niet alleen dat het gemaal niet doet waar het voor ontworpen is, maar ook dat de pompen vroegtijdig om onderhoud zullen vragen.

We laten je met onze transparante pomptafel met eigen ogen zien wat er gebeurt als er sprake is van luchtinslag en wat voor gevolgen dit heeft voor je pomp. Daarnaast laten we ook zien welke maatregelen er genomen kunnen worden om dit te voorkomen.

Pompkelders

Wat ga je leren?
Pompkelders zijn belangrijker dan de meeste mensen denken. Deze moeten namelijk voldoen aan bepaalde eisen, qua inloopsnelheid etc. om ervoor te zorgen dat ze ook naar wens functioneren. Je leert aan welke voorwaarden een pompkelder allemaal moet voldoen en waar je rekening mee moet houden.

Waaiervariaties

Wat ga je leren?
Onze ervaring leert dat veel voorkomende problemen bij gemalen te maken hebben met verstoppingen. Naast een goede aanstroming en stroomsnelheid, is de keuze van de juiste waaier van belang. Hiermee kun je veel verstroppingen voorkomen.

Pompselectiecriteria

Wat ga je leren?
Veel problemen die zich voordoen bij pompinstallaties kunnen al voorkomen worden bij de selectie. Daarom besteden we hier extra aandacht aan. Wat moet je bijvoorbeeld allemaal weten van een bepaalde applicatie voordat je een pomp kunt selecteren? Maar ook: wat zijn de valkuilen en verdient dus extra aandacht?

Statische en dynamische opvoerhoogte

Wat ga je leren?
Je leert wat het verschil is tussen beiden en wanneer je welke nodig hebt.

Werkpunt BEP

Wat ga je leren?
Je leert wat BEP is en wat de gevolgen zijn voor de prestaties en levensduur van de pomp als je teveel van dit punt afwijkt.

Stromingsleer visualisatie

Wat ga je leren?
We gaan met behulp van een doorzichtige pomptafel een aantal stromingtechnische aspecten zichtbaar maken. Zo komen luchtinslag, vortex en cavitatie aan bod.

Maatwerk

Al onze cursussen zijn maatwerk en worden aangepast aan de hand van jouw wensen die je vooraf hebt kunnen opgeven. In de praktijk betekent dit dat niet één cursus hetzelfde is en dat de stof altijd aansluit op jouw praktijk.

0

Start typing and press Enter to search